ICT is de afkorting voor informatie- en communicatietechnologie. Het is een uitbreiding op de afkorting IT, welke staat voor informatietechnologie. ICT heeft dus betrekking op alle communicatietechnologie waarmee mensen met elkaar worden verbonden en het betekenisveld is omvangrijk.

Om een beter beeld te schetsen hoe dit nu precies in elkaar zit, werd er een hiërarchie ontwikkeld voor de toepassingen en definities van ICT. Dit hiërarchisch overzicht biedt een duidelijke kijk op de enorme reikwijdte van ICT. Deze hiërarchie werd door Colrain M. Zuppo opgesteld en in 2012 gepubliceerd.

Economische ontwikkeling

Mobiele signaalinfrastructuur;

 • beschikbaarheid
 • toegankelijkheid
 • crisis- en zorgbeheer

Mobiele toestellen;

 • telefoons
 • tablets
 • pagers

Economische sector

Geproduceerde goederen

Gerelateerde diensten

Digitale economie KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren)

Onderwijs

Vaardigheden en competenties

Apparaten en hulpmiddelen;

 • telefoons
 • tablets
 • pagers
 • andere draadloze apparaten inclusief computers

Pedagogiek

Zakelijk / IT

Architectuur;

 • netwerken
 • ondersteunende systemen

Apparaten;

 • smartphones
 • tablets
 • pagers
 • andere draadloze apparaten

Je kunt dus zien dat ICT een combinatie betreft tussen informatietechnologie, mediatechnologie, zendtechnologie, telefonie en audio- en videotechnologie. En waar de term IT doorgaans gebruikt wordt in de industrie, wordt er binnen de context van onderwijs meestal gesproken over ICT. Overigens wordt de term ICT ook gebruikt om telefoonnetwerken en audio/visuele netwerken te integreren in computernetwerken.

Recommended Posts