Kunstmatige intelligentie wordt ook wel AI genoemd, wat de abbreviatie van artificial intelligence is. Dit is de wetenschap welke zich bezighoud met het ontwikkelen van een artefact dat een bepaalde mate van intelligentie vertoont. Wat intelligentie precies inhoudt is erg moeilijk te definiëren, echter bestaat er een algemeen geaccepteerde test waarmee kunstmatige intelligentie getoetst kan worden. Deze test draagt de naam turingtest.

Deze turingtest is ontworpen en ontwikkeld door Alan Turing en maakt gebruik van een zogeheten imitatiespel. Hierbij zitten drie deelnemers in geïsoleerde kamers. De deelnemers zijn een mens, een beoordelaar en een computer. Hierbij fungeert de beoordelaar als tussenpersoon en kan zowel met de computer als met de mens communiceren. Zowel de computer als de mens moet de beoordelaar zien te overtuigen dat hij een mens is. Wanneer de beoordelaar na een bepaald aantal vragen gesteld te hebben niet met zekerheid kan zeggen wie van de twee de computer is, dan slaagt de computer voor de turingtest. Deze laat immers zien dat hij beschikt over cognitieve en kunstmatige vaardigheden.

Sterke en zwakke AI

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen sterke en zwakke kunstmatige intelligentie. Hierbij houdt sterke AI zich bezig met onderzoek dat betrekking heeft op het creëren van software of een computersysteem dat problemen op kan lossen en kan redeneren. Je zou dus kunnen zeggen dat sterke AI een vorm van zelfbewustzijn heeft.

Wanneer AI zich bezighoudt met onderzoek in beperkte deelgebieden waar intelligent lijkende gedragingen mogelijk zijn, maar dat in feite niet echt zijn, noemen we zwakke AI. Op dit vlak zijn tot dusver de meeste vorderingen gemaakt. Denk hierbij aan expertsystemen en zoekalgoritmen.

Recommended Posts