Zoals de titel al doet vermoeden is een netwerkbeheerder een persoon die tijdens de dagelijkse werkzaamheden zorgdraagt voor het beheren van een computernetwerk. Binnen een bedrijfsnetwerk zijn alle aanwezige systemen via een zogenoemd ethernet verbonden met een centrale server. Op lokaal niveau noemt men dit LAN (Local Area Network) en op grotere schaal heeft het de naam WAN (Wide Area Network).

Dit netwerk moet te allen tijde werkbaar en gebruiksklaar zijn voor de eindgebruikers. Ze moeten hierin probleemloos met elkaar kunnen communiceren, evenals toegang hebben tot alle relevante data. Deze netwerkinfrastructuur moet bovendien veilig zijn en uiteraard voldoende capaciteit hebben. Een netwerkbeheerder draagt zorg voor alle bovengenoemde eisen door ervoor te zorgen dat het netwerk voldoende capaciteit heeft en een perfecte functionaliteit en integriteit van de digitale infrastructuur.

Terminologie binnen het netwerkbeheer

(computer)netwerk

Een aantal computers welke met elkaar kunnen communiceren via een medium. Het netwerk is dus de infrastructuur van alle werkstations, bekabeling, netwerkapparatuur en de servers.

Doorgaans is het medium van een netwerk een ethernet, maar het kan op grotere schaal ook het internet omvatten.

Taken en verantwoordelijkheden

Wanneer je zou kijken naar de functieomschrijving van een netwerkbeheerder, zal je zien dat dit per werkgever sterk uiteenloopt. Wanneer er sprake is van een relatief klein netwerk, zullen de taken van de systeembeheer en helpdesk doorgaans eveneens neergelegd worden bij de netwerkbeheerder. Enkel de taak van netwerkbeheerder is in het geval van kleinere bedrijven vaak niet voldoende om een fulltime functie mee te bekleden.

Wanneer een bedrijf of organisatie groter is zal de netwerkbeheerder een stuk abstracter te werk gaan. Het kan zelfs voorkomen dat de netwerkbeheerder de infrastructuur niet eens hoeft aan te raken. In dat geval spreekt men eerder van een netwerkmanager dan van een netwerkbeheerder. Vaak zie je bij deze grotere organisaties een onderscheid tussen junior, medior en senior netwerkmanagers. Zij hebben in dat geval zeer uiteenlopende verantwoordelijkheden, afhankelijk van ervaring.

Een aantal taken die een netwerkbeheerder op zijn of haar bordje krijgt zijn de volgende:

 • Eén of meerdere (bedrijfs)netwerken opzetten, onderhouden en optimaliseren.
 • Het ontwerpen van een netwerk en/of het ondersteunen van het netwerkteam dat het netwerk op moet zetten en moet implementeren.
 • Het beveiligen van netwerken en kwetsbare databases en zo nodig het aanleveren van architectuurspecificaties.
 • Met hard- en softwareproviders communiceren en onderhandelen.
 • Het plaatsen van bestellingen bij hard- en softwareproviders.
 • Zorgdragen voor de budgettering.
 • Het aanbevelen van soft- en hardware producten zoals harde schijven, routers en computerprogramma’s.
 • Het oplossen van problemen voor eindgebruikers en/of werknemers. (troubleshooting)
 • Storingen beheren en zorgdragen voor de beveiliging van het netwerk. Denk hierbij aan antivirussoftware implementeren, het updaten van spyware en firewalls installeren.
 • Het monitoren en in de gaten houden van externe bewakingssystemen.
 • Zorgdragen voor het gebruikersbeheer, het geven van benodigde autorisaties en authenticaties.

Recommended Posts