Iemand mag zichzelf informaticus of computerwetenschapper noemen wanneer hij of zij een academische en wetenschappelijke informaticaopleiding heeft voltooid, of wanneer iemand een aanzienlijke bijdrage binnen dit vakgebied heeft geleverd en daardoor voldoende kennis en ervaring heeft. Er bestaan bovendien ook ingenieursopleidingen welke sterk informatica-georiënteerd zijn. Zo kunnen ingenieurs en wiskundigen op hetzelfde niveau komen door het volgen van bijkomende opleidingen of het opdoen van werkervaring in de informatica.

De reden dat de titel informaticus vaak foutief gebruikt wordt heeft voornamelijk te maken met het feit dat informatica een relatief jong vakgebied is. Je hoort dan ook vaak dat iemand die een beroepsactiviteit op het gebied van programmeren en computers heeft een informaticus genoemd wordt. Dit is onterecht, want een programmeur is niet noodzakelijkerwijs een informaticus. Vergelijk het maar met een laborant. Dat is ook niet per definitie een scheikundige.

Het verschil tussen een informaticus en informatiekundige

Een informatiekundige is iemand met kennis van en ervaring in de informatiekunde. Hierbinnen houdt men zich voornamelijk bezig met de toepassingen en het nut van computersystemen binnen bepaalde organisaties. Zaken als bedrijfseconomie en organisatiestructuur behoren eveneens tot het takenpakket van een informatiekundige. Mensen met informatiekunde als beroep zijn vooral geïnteresseerd in het nuttig toepassen van efficiënte computerprogramma’s en algoritmes, om zo grote hoeveelheden informatie te kunnen bestuderen.

Het verschil tussen informaticus en ICT’er

Iemand die in de ICT-branche werkzaam is noemt men een ICT’er. Dit is dus niet per definitie een informaticus. Er kan echter eenvoudig begripsverwarring ontstaan, gezien informaticus geen beschermde titel is en informatici op allerlei verschillende niveaus werkzaam zijn.

Academische graden

In Nederland worden de volgende personen beschouwd als informaticus:

  • Mensen met een universitaire opleiding binnen de informatica (doctorandus)
  • Mensen die zijn gepromoveerd in informatica (doctor)

Wel krijgen ingenieurs die een opleiding technische informatica genoten hebben de titel informatica-ingenieur.

Ook is er nog de titel BICT, wat staat voor Bachelor of Information and Communication Technology.

Recommended Posts