Wat doet de ED*IT-redactie?

De redactie zorgt ervoor dat het bronnen- en lesmateriaal in ED*IT zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijspraktijk in school. Dat doet ze door het aanmaken van vakkenindexen, indexen voor kern- en einddoelen, het onderwijskundig metadateren van de bronnen, het toekennen van niveaus, enzovoort.