Partner

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven - het geheugen van Zuidoost-Brabant
Het RHCe beheert een rijke collectie archieven, prenten, kaarten, foto’s, films en publicaties over de geschiedens van de regio Zuidoost-Brabant en gaat tot ruim zeven eeuwen terug.

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van woonplaats of naar de levenswandel van (verre) voorouders, is het RHCe de plek om de zoektocht te beginnen. Hier zijn alle documenten gratis te raadplegen. Wat genealogische informatie en beeldmateriaal betreft kan dat ook online via www.rhc-eindhoven.nl. In andere gevallen worden originele bronnen aangereikt. Verder is er een ruime handbibliotheek met boeken en tijdschriften die betrekking heeft op de regio en staan medewerkers de bezoeker er met raad en daad bij.
 
Voor het onderwijs ontwikkelt het RHCe onder meer educatieve programma’s. Eén van die programma’s is ‘De meisjes van toen’. De bronnen die bij dit programma zijn gebruikt zijn te vinden in deze portal. ‘De meisjes van toen’ gaat over oud-leerlingen van het St. Catharinalyceum in Eindhoven die vertellen over hun eigen oorlogservaringen aan de hand van de tekening die ze net na de Tweede Wereldoorlog maakten in de tekenles van Karel Vermeeren. Door al deze verhalen is er een schat aan kleine geschiedenissen verkregen. Sommige verhalen zijn ontroerend, hartverwarmend, aangrijpend of zelfs grappig: de oorlog was niet alleen maar ellende. Meer info over de tekeningen en bijbehorend educatief programma is te vinden op de webexpo www.eindhoventoen.nl en www.rhc-eindhoven.nl.
 
Meer informatie:
www.rhc-eindhoven.nl