Wat is de dossiermaker?

Leerkrachten hebben de beschikking over een programma om dossiers samen te stellen. In dossiers kunnen video’s, foto’s, websites, eigen bronnen en informatie rond een bepaald thema samengevoegd worden. U combineert hier bronnen uit ED*IT met andere bronnen. Dossiers zijn handig om een selectie bronnen ‘klaar te zetten’ voor uw leerlingen. Dossiers kunnen gepubliceerd worden en zo beschikbaar komen voor collega’s die ED*IT ook gebruiken.