Partner

Kennislink

Kennislink maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek. Vooral middelbare scholieren en studenten behoren tot de doelgroep. Kennislink wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie.

 

Sinds zijn onlinegang op 15 april 2002 is Kennislink uitgegroeid tot één van de meest bezochte populair-wetenschappelijke websites in het Nederlandse taalgebied.
Tot 2005 beperkte Kennislink zich voornamelijk tot de bètawetenschappen. Vanaf 2005 kwamen daar ook de taal-, gedrags- en maatschappijwetenschappen bij. Daarmee geeft Kennislink ook op het gebied van de taalkunde en algemene taalwetenschap, antropologie, sociologie, bestuurskunde, politicologie, psychologie en pedagogiek een goed en toegankelijk beeld van het wetenschappelijk onderzoek in deze vakgebieden.
Voor medio 2009 wordt gewerkt aan een vakpagina voor geschiedenis en archeologie. In de nabije toekomst zullen nog rechtswetenschappen, filosofie, en literatuur- en cultuurwetenschappen aanhaken. Zo zal Kennislink betrouwbare informatie gaan verschaffen op het gebied van álle wetenschappen. Kennislink is meer dan een portal-site alleen. Kennislink heeft eigen inhoud, zoals artikelen die zijn geschreven door correspondenten uit de wetenschap zelf. Een deskundige redactie rapporteert over het laatste nieuws uit de wetenschap en illustreert dat ook aan de hand van beeld- en multimediafragmenten. Daarnaast bevat Kennislink een grote hoeveelheid artikelen uit populair wetenschappelijke bladen, tijdschriften en webpublicaties.
 
Kennislink maakt nieuwsgierig
 Waarom doet Kennislink dit allemaal? Leerlingen op het voortgezet onderwijs moeten informatie verzamelen voor het maken van werkstukken. Leraren gebruiken Kennislink bij de lesvoorbereiding maar ook algemeen geïnteresseerden, journalisten en beleidsmakers zijn frequente bezoekers van Kennislink uit interesse of om professionele redenen. Zoeken met algemene en gangbare zoekmachines levert weliswaar een groot, maar lang niet altijd betrouwbaar aanbod op. Op Kennislink is daarentegen uitsluitend betrouwbare informatie te vinden. Alle informatie is al inhoudelijk gecontroleerd, terwijl ook al zoveel mogelijk links naar andere, betrouwbare sites zijn gelegd.
 
Meer informatie:
www.kennislink.nl