Partner

Beelden voor de Toekomst

In het project Beelden voor de Toekomst redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.
 
Het komende jaar ligt de nadruk op het ontwikkelen van diensten voor het onderwijs en het betrekken en activeren van gebruikers.
 
Het Beelden voor de Toekomst consortium bestaat uit: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Filmmuseum, het Nationaal Archief, Centrale Discotheek Rotterdam, Vereniging van Openbare Bibliotheken en Stichting Nederland Kennisland.
 
In de archieven van Beeld en Geluid (Hilversum), die van het Filmmuseum (Amsterdam) en van het Nationaal Archief (Den Haag) is de beeldgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar opgeslagen. Speelfilms, documentaires, radio- en televisieprogramma’s beslaan ruim 700.000 uur materiaal. Dit oeuvre is opgebouwd door filmers, programmamakers en fotografen tegen kosten die in de vele miljarden euro's lopen. De educatieve, culturele en economische waarde van dit materiaal is ongekend.
 
Verspreid over zeven jaar stelt het FES (Fonds Economische Structuurversterking) een budget van 154 miljoen euro beschikbaar voor het digitaliseren van het audiovisueel geheugen van Nederland. De acute dreiging van verval en teloorgang van kwetsbare films en video- en audiobanden wordt hiermee weggenomen. In totaal zullen in dit project 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s uit de archieven van de instellingen worden gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en door middel van diensten toegankelijk gemaakt.
 
Het uitgangspunt voor dit project is een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het audiovisuele materiaal voor de beoogde gebruikersgroepen (onderwijs, het brede publiek en de creatieve sector) te realiseren. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve diensten en toepassingen.
 
Het project is op 1 juli 2007 van start gegaan en heeft een looptijd van zeven jaar.
 
 
Voor meer informatie zie:
http://www.beeldenvoordetoekomst.nl