Partner

Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als zijn opdracht scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke expertise en diensten te bieden bij het effectief inzetten van ict. Op deze wijze neemt de kwaliteit van het leren verder toe. Hierbij speelt Kennisnet  flexibel in op de veranderende behoeften van het onderwijs. Kennisnet doet onderzoek naar een effectieve en efficiënte inzet van ict in het onderwijs. Als expert biedt Kennisnet toegang tot deze kennis en brengt professionals samen in netwerken. Kennisnet treedt dienstverlenend op als markt en onderwijs elkaar (nog) niet hebben gevonden of als de samenleving vraagt om nieuwe initiatieven. Als innovator draagt Kennisnet bij aan het creëren van de leeromgeving van de toekomst. Ze verkent de relevantie, haalbaarheid en toepasbaarheid van ontwikkelingen en innovaties voor het onderwijs.

 

Kennisnet & ED*IT

Kennisnet ondersteunt ED*IT met een aantal voor het onderwijsveld beschikbare basisdiensten zoals Entree en Edurep, maar is geen partner van ED*IT. Door de inzet van deze diensten levert Kennisnet een bijdrage aan de toegankelijkheid van digitaal audiovisueel materiaal voor het onderwijs.

 

Meer informatie:

www.kennisnet.nl

http://edurep.kennisnet.nl

http://entree.kennisnet.nl