Partner

Nationaal Archief

Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland ligt opgeslagen in 110 kilometer aan archieven, waaronder kaarten, tekeningen en zo’n veertien miljoen foto’s.
De archieven zijn afkomstig van de verschillende centrale overheden, het graafschap Holland, gewestelijke/provinciale bestuursinstellingen in Noord-Holland. Daarnaast is een aantal archieven afkomstig van particuliere instellingen en voorname privépersonen  Het Nationaal Archief biedt enerzijds de overheid de gelegenheid om zich te verantwoorden, anderzijds geeft het iedereen de mogelijkheid om aan informatie te komen, met welk doel dan ook: rechtvaardiging, studie, hobby of nieuwsgierigheid.

Meer informatie:
www.nationaalarchief.nl