Vakkenindexen

De ED*IT-gebruiker kan zoeken door middel van de Vakkenindex. Door te klikken op ‘Vakkenindex’ wordt deze geopend. Er kan makkelijk door de resultaten binnen de Vakkenindex worden genavigeerd door gebruik te maken van de balk onder de kop ‘Zoeken’. In de balk staat steeds welke stap er is genomen in de zoekopdracht. Een voorbeeld hiervan is het zoeken binnen ‘Levensbeschouwing’ en daarbinnen te specificeren tot ‘Normen en Waarden’. Om vervolgens terug te gaan naar Levenbeschouwing is het niet nodig opnieuw een zoekopdracht uit te voeren. Alleen klikken op Levensbeschouwing is voldoende om een stap terug te gaan in de zoekopdracht. Klik opnieuw op Vakkenindex om helemaal terug te keren en een ander vak te kiezen.