UNESCO Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed

Krantenkop televisie-start

Zaterdag 27 oktober 2012 is de Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed. UNESCO, initiatiefnemer van deze dag, vindt dat de belangrijkste bron van erfgoed van de 20ste en 21ste eeuw bestaat uit audiovisueel materiaal. Het thema van dit jaar is: Audiovisual heritage memory? the clock is ticking.

 

Behoud audiovisueel erfgoed

Met het verstrijken van de tijd groeit het gevaar van verlies van audiovisueel erfgoed door slecht beheer, verwaarlozing of simpelweg het gebrek aan middelen en mankracht. Ook de beperkte levensduur van audiovisuele dragers moet ons aansporen tot het werken aan structurele oplossingen voor het behoud van ons culturele audiovisuele erfgoed, aldus de technologische tak van de VN. De Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed is in 2005 door de VN ingesteld om het bewustzijn rondom de vergankelijkheid van het materiaal te vergroten. Op deze dag vinden wereldwijd congressen en discussies plaats waar over dit onderwerp wordt gesproken. Kijk voor meer informatie op de website van de UNESCO en de website van het CCAAA.

 

Audiovisueel erfgoed op ED*IT BASIS

Met het digitaliseren van audiovisueel materiaal, onder andere uit de archieven van Beeld en Geluid en EYE, zijn er een hoop prachtige bronnen beschikbaar gekomen voor het basisonderwijs. Het maakt ons nogmaals duidelijk dat het uniek materiaal is dat behouden moet worden voor toekomstige generaties.

 

In ED*IT BASIS wordt verschillend audiovisueel materiaal aan elkaar gekoppeld in een digitale les of via een themadossier. Bekijk bijvoorbeeld de digitale les Gewervelde dieren waarin gedigitaliseerde natuurvideo's en materiaal van Stichting Natuurbeelden is verwerkt tot lesmateriaal. Of bekijk het themadossier Tijd van televisie en computer (PO) - Geschiedeniscanon waarin een mooie selectie bronmateriaal vanaf 1951 tot nu is te vinden. Veilig gedigitaliseerd, gecontextualiseerd en op deze manier behouden voor de toekomst!